Führung Anna Ancher

06. maj 2022, 10:15

Anna Ancher (1859−1935) er en af de mest kendte og værdsatte kunstnere i Danmark fra slutningen af det 19. og starten af det 20. århundrede. Som medlem af den betydningsfulde kunstnerkoloni i Skagen fik hun stor betydning for skabelsen af de realistiske og impressionistiske strømninger i skandinavisk maleri omkring århundredeskiftet. Som den eneste af kunstnerne var hun født i Skagen. Hendes værker er kendetegnet ved en særlig innovativ omgang med lys og farver. Anna Anchers lysrefleksioner og skygger i talrige genre- og landskabsmalerier er helt enestående.